Přijaté děti do MŠ Lužická 7 od 1.9.2021

Přijaté děti do MŠ Lužická 7 od 1.9.2021

Publikováno: 
17.05.2021

Registrační čísla přijatých dětí:

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 28, 30, 31, 33, 36, 37, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 54, 55, 57

Pokud bude některé dítě přijato současně do jiné mateřské školy, dejte obratem písemně  vědět, pro kterou jste se rozhodli. Mohou tak být přijaty další děti na uvolněné místo.

Informační schůzka a převzetí "Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ" se uskuteční 1.6.2021 v 16:00 hod ve třídě Berušky (dole vpravo). Vstup do budovy pouze 1 osoba za rodinu.