Změna výše školného od 1.9.2021

Změna výše školného od 1.9.2021

Publikováno: 
25.05.2021

S účinností od 1.9.2021 se mění výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) na částku 600,- Kč za měsíc. Děti v posledním roce před nástupem do ZŠ školné neplatí, stejně jako děti s odkladem školní docházky.